Pavol Jozef Šafárik University in Košice
Faculty of Medicine

Department of Pharmacology

Links

Education
Pregraduál

Všeobecné lekárstvo
PrednáškySemináreSkúšky

Zubné lekárstvo
PrednáškySemináreSkúšky

Ošetrovateľstvo
PrednáškySemináreSkúšky

Fyzioterapia
PrednáškySemináreSkúšky

Verejné zdravotníctvo
PrednáškySemináre


Postgraduál

Doktorandské štúdiumPregradual

General Medicine
LecturesSeminarsSyllabus

Dental Medicine
LecturesSeminarsSyllabus

 

Last Update: February 4, 2013